Samstag, 11. Oktober 2014

Join the HeartBreak Hotel, Baby!

 
"Something that is supposed to appeal to the heart, has to come from the heart" Goethe's lovely words...
or did he say WITH hearts?! Yes, YES I am pretty sure it was WITH hearts, what has to come, to Appeal to hearts...
SO here is my newest photography-series WITH hopefully enough hearts to Appeal to your hearts <3

I always was a Latex-Baby and I am so happy I got this mere impossible Kombination of "sweet AND Latex", 'cause I never in my life wanted something so badly like this "lips"-Bikini,
although the Occasion to wear it nearly touch the zero-Point,
but men have control of everything except their hearts..an my heart wanted THIS drag...on MY Body!

Photography, model, Idea, Make up : Amely Rose

O.U.T.F.I.T:
lips Bikini: Kaori
wig: etsy-shop
sunglasses: Zero UV
heels: Vivienne Westwood
stockings: Beate Ushe
 
 
'Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll", sagte einst Goethe...
oder sollte es MIT Herzen kommen?! Ja, JA ich bin mir sicher es war MIT Herzen, was kommen sollte, um auf Herzen zu wirken...
Hier kommt also meine neue Foto Reihe MIT hoffentlich genug Herzen um auf eure Herzen zu wirken <3

Ich war schon immer ein Latex-Baby und freue mich umso mehr das mir diese schier unmögliche
Kombination von "süß UND Latex" gelungen ist, denn ich wollte nichts lieber haben als diesen
"lips"-Bikini, obwohl die Gelegenheiten ihn zu tragen dem Nullpunkt gefährlich nah kommen,
aber über alles hat der Mensch Gewalt, nur über sein Herz nicht!
und mein Herz wollte DIESEN Fummeln...an MEINEM Körper!

Foto, Model, Idea, Make up: Amely Rose
Фотографии, модель, идея, составляют: Амели Роуз

"Это должно исходить от сердца, что влияет сердца" цитату из Гете.

Вернее мы должны подходить с сердцем! Или то, что ласковая работы сердца?

Для Иоганн Вольфганг фон Гете, я решил пойти к Heartbreak Hotel и там выполнить эту серию фотографий. Теперь у вас есть свой ​​новый skolekcję от сердца, от сердца к сердцу ... и я надеюсь, что ваше сердце будет работать <3

Я всегда был сумасшедшим ребенком, и я рад, что латекс особенно, что я был в состоянии казалось бы, невозможное сочетание "сладкий" и латекса "понимают!
Это работало, потому что я ничего больше, чем создать "рот-бикини", потому что немногие из них имеют возможность носить такую ​​кусок одежды не хочу.

Но человек преимуществом только Manade не во всем своем сердце!
И мое сердце хотел обязательно этот кусок одежды для моего тела, чтобы чувствовать и больше ничего.

Мэрилин Монро в настоящее время, сказал: "Сегодня я был в постели носить только латекса сердце и ничего больше"
 
Foto, Model, Idea, Make up: Amely Rose
"To musi pochodzić z serca, co na serce wpływa" cytat od Goethe.
Czy raczej my powinniśmy z sercem podejść?! Albo co serdeczne to na serce działa? 
Dla Johanna Wolfganga von Goethe postanowiłam pojechać do HeartBreak Hotel i tam tą serię zdjęć wykonać. Teraz macie moją nową skolekcję od serca, z sercem dla serca... i mam nadzieję że na wasze serca będą działać <3
Zawsze byłam zwariowanym dzieckiem lateks i cieszę się szczególnie że udało mi się pozornie niemożliwe połączenie "słodkiego" i lateks" zrealizować!
Udało się, bo nie chciałam niczego więcej niż założenia "Usta-bikini" bo tak mało ma się okazji do noszenia takiego ciucha.
Ale człowiek manad wszystkim przewagę tylko nie nad swoim sercem!
A moje  serce chciało koniecznie tego ciucha na moim ciele odczuwać i nic innego.
Marilyn Monroe by teraz powiedziała: "dzisiaj w łóżku miałam na sobie tylko serca z latexu i nic innego"

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen