Samstag, 11. Oktober 2014

I was made to rule the Darkness

When you light a candle you also create darkness.
Because we all have, like the moon, a side that always is furtive.
Who don't have any shadows probably never stood in the light.
  
Again I became a Photography-Mommy and present you proudly my Babys.
A projekt that crawled in my head for a few months and pushed it always aside with the words
"it's not possible, can't do it, maybe later...but just not NOW"
but oneday i stoped to allow People to dim my shine just because they are blinded ...
YOU can say, that for YOU it's not possible, you can't do it, maybe later...but just not NOW!
but never stop People doing IT NOW! 
Zündest du eine Kerze so erschaffst du gleichzeitig auch Schatten.
Denn wir alle haben, genauso wie der Mond eine Seite, die immer verborgen bleibt.
Wer keine Schatten wirft, stand wohlmöglich niemals im Licht. 
Erneut  bin ich Bild-Mama geworden und präsentiere euch heute mit vor stolz geschwollener Brust meine Babys. Ein Projekt dass über Monate in meinem Kopf kroch und immer bei Seite geschoben wurde mit den Worten "geht nicht, kannst' nicht, vielleicht später...aber JETZT halt nicht"
und irgendwann habe ich niemandem erlaubt mein Licht zu dimmen nur weil sie geblendet werden...
Du kannst sagen, dass DU es nicht kannst, es nicht geht, vielleicht später...aber halt nicht jetzt,
aber störe damit niemals jene die aufstehen und es einfach MACHEN...nicht später sondern JETZT!
 Fotos, Idee, Make up, Kerzen, Model:  Amely Rose

Urodziłam się, by rządzić Ciemnością
Jeśli zapalisz świecę to stworzysz od razu też i cień. Tak każdy z nas ma, tak jak i księżyc, jedną stronę, która zawsze pozostanie ukryta w cieniu. Kto nigdy nie rzucił cienia, prawdopodobnie nigdy nie był też w świetle.
Po raz kolejny zostałam "mamą serji zdjęć" i prezentuję wam dziśiaj z piersią napełnioną dumą to moje "dziecko". Ten projekt chodził mi od miesięcy po mojej głowie i był ciągle odsuwany na bok ze słowami jak: "nie idzie, nie można, nie ma jak, a może by później".
Ale w końcu przyszedł ten dzień że niepozwoliłam już nikomu, żeby mi dalej mój płomień zgasił i to tylko z tego powodu, że moje światło go raziło! Jeśli w przyszłości znowu użyjesz tych słów jak: "nie idze, nie można, nie ma jak, może później" to mimo wszystko nie zatrzymasz mnie.
Bo ja właśnie teraz wstanę, właśnie teraz zacznę, własnie teraz i właśnie tu i właśnie ja! I nie pużniej tylko właśnie teraz!
 Я родился , чтобы править Darkness Если вы зажечь свечу это создаст еще слишком и тень . Таким образом, каждый из нас имеет , как луна , в одном сайте , что всегда останутся скрытыми в тени.

Кто когда-либо бросил тень , вероятно, никогда не был также в свете . Еще раз я был " мама Serji изображения " и я представляю вам сегодня с груди заполнены с гордостью , что мой "ребенок" . Этот проект пошел от меня месяцев после моей голове и постоянно отошел в сторону со словами как " не идут , вы не можете, нет никакого способа , и может быть позже. " Но , наконец, пришел тот день, когда niepozwoliłam больше, так что я по-прежнему мой пламя погасло , и это только из-за этого, что мой свет ослепил его!

Если в будущем снова использовать эти слова , как "Ида не сделал , не мог, нет никакого способа , может быть, позже " , в конце концов не остановить меня . Потому что я встаю прямо сейчас, прямо сейчас начать, прямо сейчас и прямо здесь и только я!

И не только puzniej прямо сейчас !

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen